log in
arcyonnetwerkbeheersysteembeheerconsultancywebtechnologie 
« netwerkbeheer »
algemeen
netwerkbeheer
ontwerp en implementatie
monitoring
beveiliging
IP Telefonie
teleworking
service contract
 
teleworking

ArCyon kan uw KMO ook advies verlenen betreffende thuiswerk of teleworking. Dit uit zich op 2 manieren:

a) Hoe langer hoe meer wordt het interessanter om uw personeel soms van thuis uit te laten werken. Het verlies aan de dagelijkse transporttijd, plus de extra motivatie die erbij komt omdat mensen graag thuis werken, zorgt ervoor dat teleworking een meer dan valabel alternatief wordt. Ook de competitieve prijzen van een Breedband Internet aansluiting zorgen ervoor dat deze vorm een hoge vlucht aan het nemen is. ArCyon kan voor uw bedrijf onderzoeken of het opportuun is om uw personeelsleden de optie te geven om thuis te werken.

b) Anderzijds kan een breedbandaansluiting meerdere onrechtstreekse voordelen geven: behalve als een extra voordeel in natura, zal uw personeel soms ook werk mee naar huis nemen. Uw personeel werkt echter ook na de uren met computers, en leert zo onrechtstreeks efficienter met computers omgaan. Zo ziet U maar, een investering in een thuiskantoor is altijd een goede investering!

ArCyon heeft de ervaring om deze infrastructuur uit te denken, en kan desgewenst ook ingezet worden voor de feitelijke opzet van Tele-working. ArCyon maakt het ook mogelijk om kost-efficient teleworking op te zetten voor uw KMO. Teleworking maakt het mogelijk om vanaf eender welke locatie een verbinding met uw KMO op te zetten. Op die manier kan u tijdrovende files vermijden, bureau-ruimte uitsparen en uw werknemers de kans te geven om van thuis uit verder te werken aan verschillende projecten. Teleworking kan uw efficientie sterk doen stijgen! ArCyon overloopt alle aspecten doorheen de ontwerp-, implementatie en beveiligingsstadia met U. Op die manier hebt U een ideaal overzicht van welke voordelen de verschillende mogelijkheden U kunnen bieden.